Coronavirus Updates and Information

All updates regarding upcoming services and events will be officially communicated here. 

Update #6: March 17, 2020, 10:00 PM  (Revised March 23, 2020 12:00 PM)

The wedding ceremony and reception for Pavel Girnet and Anna Costin, which was originally scheduled for March 29, will be rescheduled for Sunday, May 3.

-

Nuntă lui Pavel Girnet și Anna Costin, care era inițial programată pentru 29 Martie, vă fi reprogramata pentru duminică, 3 Mai.

Update #5: March 17, 2020, 2:30 PM 

https://youtu.be/ZslCShSMjOk

 

Update #4: March 16, 2020, 3:30 PM 

All services and church activities are cancelled until further notice.

-

Toate serviciile și activitățile bisericii sunt anulate până la urmatoarea notificare.

Update #3: March 15, 2020, 11:30 AM 

Youth Bible study is cancelled for the next three weeks. Our next Bible study meeting will be April 6th.

-

Studiul biblic este anulat pentru următoarele trei săptămâni. Următoarea întâlnire de studiu biblic va fi pe 6 aprilie.

Update #2: March 14, 2020, 12:00 AM

The following organizational guidelines are set in place by the Bethel Church Leadership as a contingent plan to abide by the regulations set in place by the State of Michigan as to not have more than 250 individuals in unique gathering space:

 1. Church services, practices (choir, groups, and band), events, and prayer meetings will continue as scheduled.

 2. For any church service, the first 230 individuals who will reach the church first will be hosted in the church sanctuary.

 3. The remaining individuals who will reach church, will be directed to the Tuesday room.

 4. If the Tuesday room is filled, the rest of the individuals will be directed to the banquet hall.

 5. In the Tuesday room as well as in the banquet hall, the program from the sanctuary will be transmitted on projected screens.

 6. The brothers from the usher groups have authority from the leadership of the Church to direct all church individuals as set in these organizational guidelines.

 7. Balcony access will prohibited at all times.

 8. The entrance to the church sanctuary will be prohibited through the Mother / Father babysitting rooms

 9. The evacuation from the sanctuary is done normally, and the evacuation of the Tuesday room will only be allowed through the banquet hall.

-

Următoarele puncte de organizație sunt stabilite de Conducerea Bisericii Bethel ca un plan de a respecta reglementările stabilite de statul Michigan pentru a nu avea mai mult de 250 de persoane într-un singur spațiu de adunare:

 1. Serviciile, repetiţile (cor, grupuri și fanfara), evenimente, și întâlniri de rugăciune vor continua in mod normal ,cu orarul si desfasurarea ca si pana acum.

 2. Pentru orice serviciu, primele 230 de suflete care vor ajunge la biserica primii, vor fi gazduiti in sanctuarul bisericii.

 3. Restul de suflete care vor ajunge la biserica, se vor aduna în sala de Marti.

 4. Daca se va umple sala de Marti, se vor aduna restul de suflete în sala de Mese.

 5. In sala de Marti cat si in sala de Mese, se va transmite programul din sanctuar pe ecran proiectat.

 6. Fratii de la Ordine au autoritate din partea conducerii Bisericii de a directiva sufletele in modul in care s-a stabilit prin aceste puncte de organizație.

 7. Accesul la balcon va fi interzis.

 8. Intrarea in sanctuar se va interzice prin camera Mamei/Tatalui si Copilul.

 9. Evacuarea din sanctuar se face în mod normal, iar evacuarea salii de Marti se va face numai prin Sala de Mese.

Update #1: March 13, 2020, 2:00 PM 

All Sunday School and Children's Choir activities are suspended under further notice.

-

Toate activitățile de la Școala Duminicala și de la Corul de Copii sunt suspendate.

Sunday Morning: 9:00 AM -12:00 PM

Sunday Evening: 6:00 PM - 8:30 PM

Tuesday (Prayer): 7:00 PM - 9:00 PM

Thursday Evening: 7:00 PM - 9:00 PM

Service Times
Address

26230 Goddard Road

Taylor, MI

48180

betheldetroit@gmail.com

Subscribe to receive monthly programs, current event info and the latest updates.

© 2020 Bethel Media Team